Karyapı Doğalgaz Mühendislik

Fotovoltaik Sistemler

Fotovoltaik (PV) hücreler, üzerlerine düşen güneş ışınlarının (fotonların) % 80’ini emebilmekteler, ama bu enerjinin sadece % 5-23’ünü (bu rakam ideal durumda % 33’e çıkabilecek olup, halen Türkiye’de piyasada bulunan PV panellerde % 10-16 civarlarındadır) elektriğe dönüştürebilmektedirler.

Fotovoltaik Sistemler

Fotovoltaik (PV) hücreler, üzerlerine düşen güneş ışınlarının (fotonların) % 80’ini emebilmekteler, ama bu enerjinin sadece % 5-23’ünü (bu rakam ideal durumda % 33’e çıkabilecek olup, halen Türkiye’de piyasada bulunan PV panellerde % 10-16 civarlarındadır) elektriğe dönüştürebilmektedirler. Emilen enerjinin geri kalan kısmı ise ısıya dönüşmektedir. Dolayısıyla güneş ışınlarının şiddeti arttıkça bir taraftan elektrik enerjisine dönüşüm artarken, diğer taraftan da panellerin sıcaklığı artmakta ve bir noktadan sonra güneş ışınlarının şiddetinin artmasıyla PV panellerle elde edilen elektrik enerjisi miktarı artacağına azalmaktadır. 

bayan çantası